(Klik hier voor de lopende tentoonstelling)

Het kleinste museum van Noord-Nederland (KM Noordwolde)

Tekstvak:   

In Noordwolde (Groningen) is door burgemeester Erica van

Lente op 7 juli 2018 om 11 uur in de tuin van dorpshuis “De

Woldstee” het kleinste museum (KM) van Noord-Nederland 

geopend in het kader van de feestweek ter ere van het 80-jarig

bestaan van de Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde (PBN).

                

Dit museum is geďnspireerd op het kleinste museum ter wereld

dat als “Kunsthalle Marcel Duchamp” (KMD) in Cully (Zwit-

serland) aan het meer van Genčve staat.

 

Met het KM beoogt PBN, 100 jaar na de oprichting van het kun-

stenaarsgezelschap “De Ploeg”, wederom expositiemogelijkheden aan te bieden voor kunstenaars op ons mooie platteland. Richtten we ons de eerste vijf jaar primair op afgestudeerde kunstenaars (beroeps), de teugels hebben we langzaam laten vieren.

 

Het is de bedoeling dat er elke 6 weken een ander kunstwerk in het KM geëxposeerd wordt. In 2024 zal Egbert Zwart, in samenwerking met Henk Reysoo en Diederik Storms (onder de vlag van PBN) voor zowel de selectie, informatievoorziening als de plaatsing zorgen.

Via deze website www.siepelnijs.nl zal achtergrondinformatie over het tentoonge-stelde object, alsmede de schepper er van verstrekt worden en een register worden bijgehouden van alle exposities. Hieronder contactgegevens staan om met het KM in contact te komen. Soortgelijke informatie wordt gepubliceerd op de Facebook-pagina (KM Noordwolde) en als rubriek in Boeskoolnijs.

 

In 2018 is onder auspiciën van PBN een projectgroep bezig geweest dit KM te reali-seren. Hieraan hebben deelgenomen: Marco Jansen, Diederik Storms, Ina Warringa, Jan IJtsma, Egbert Zwart en Henk Reysoo. Daarnaast hebben Jacob, Wem, Jack en Peter helpende handen aangeboden. Afstemming is geweest met de inspirator in Zwitserland, wijlen Stefan Bans (www.akmd.ch).

 

Tekstvak:  Het KM is financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van “Kansrijk Gronin-gen” en het “Loket Leefbaarheid”. Daarnaast hebben de nodige spon-

soren bijgedragen aan de feestweek in 2018 en dus ook aan het KM.

 

Het algemene contactadres voor het KM is: henkreysoo@hotmail.com.

Het emailadres van PBN is: pbnoordwolde@gmail.com

 

 

Op siepelnijs.nl is dit de algemene informatie over het KM, klik door naar de pagina van de huidige expositie! Reacties zijn ook altijd welkom.