(Klik hier voor de lopende tentoonstelling)

 

Tekstvak:  Het kleinste museum van Noord-Nederland

 

In Noordwolde (Groningen) is door burgemeester Erica van

Lente op 7 juli 2018 om 11 uur in de tuin van dorpshuis

“De Woldstee” het kleinste museum (KM) van Noord-Neder- 

land geopend in het kader van de feestweek ter ere van het

80-jarig bestaan van de Vereniging Plaatselijk Belang Noord-

wolde (PBN).

                                                                                                                                                                                

Dit museum is geďnspireerd op het kleinste museum ter

wereld dat als “Kunsthalle Marcel Duchamp” (KMD) in

Cully (Zwitserland) aan het meer van Genčve staat.

 

Met het KM beoogt PBN, 100 jaar na de oprichting van het kunstenaarsgezelschap “De Ploeg”, wederom expositiemogelijkheden aan te bieden voor kunstenaars op ons mooie platteland. We richten ons op eerste instantie op  afgestudeerden die er hun vak van hebben gemaakt.

 

Het is de bedoeling dat elke 6 weken er een ander kunstwerk in het KM geëxposeerd wordt. De kunstcommissie van Plaatselijk belang Noordwolde (PBN) zal zowel voor de selectie, beoordeling, als de plaatsing zorgen. Hierin hebben zitting: Lenny Bult-huis, Diederik Storms en (namens PBN) Henk Reysoo.

Via de website www.siepelnijs.nl zal achtergrondinformatie over het tentoongestelde object, alsmede de schepper er van verstrekt worden en een register worden bijgehouden van alle exposities. Aldaar zullen ook contactgegevens staan om met de kunstcommissie in contact te komen.

 

In de eerste helft van 2018 is onder auspiciën van PBN een projectgroep bezig geweest dit KM te realiseren. Hieraan hebben deelgenomen: Marco Jansen, Diederik Storms, Ina Warringa, Jan IJtsma, Egbert Zwart en Henk Reysoo. Daarnaast hebben Jacob, Wem, Jack en Peter helpende handen aangeboden.

 

Het KM is financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van “Kansrijk Groningen” en het “Loket Leefbaarheid”. Daarnaast hebben de nodige sponsoren bijgedragen aan de feestweek en dus ook aan het KM.

 

Het algemene emailadres van PBN is: pbnoordwolde@gmail.com

 

Logo Kansrijk Groningen klein