Stichting Dorpshuis “De Woldstee” Noordwolde

Noordwolde Groningen

Contact: dorpshuisdewoldstee@gmail.com

 

Iedereen weet dat Noordwolde een dorpshuis heeft en iedereen weet waar dat dorpshuis staat.

Maar niet iedereen weet dat het beheren van het dorpshuis in handen is van de Stichting Dorpshuis “De Woldstee”, kortweg Stichting Dorpshuis.

 

Hierbij willen we in het kort vertellen wat de stichting is, wat de stichting doet en wie er in het bestuur zitten.

 

Leefbaarheid in een dorp is een thema van alle tijden en het realiseren van een dorpshuis was begin jaren zestig van de vorige eeuw al in Noordwolde een grote wens.

Op 18 juni 1966 is de eerste vergadering van de stichting gehouden en het grote plan was een dorpshuis te realiseren. Behalve met het bestuur werd vergaderd met zogeheten ‘afgevaardigden’, mensen die clubs vertegenwoordigden die gebruik zouden gaan maken van het dorpshuis. In het begin waren dat PBN, de NH-kerk, de voetbalvereniging (immers die zaten nog ‘primitief’ aan de oostkant), de zangvereniging (kerkkoor) en de vrouwen-vereniging. De totale kosten waren toen totaal 56.815 gulden, waarvan 8.000 gulden voor aankoop van het gebouw. De overige kosten betroffen de grondige verbouwing (bijbouw), inrichting en inventaris. Op 19 oktober 1968 om 14.30 uur was de opening en naams-onthulling door burgemeester J.C. Lindeboom.

Dat alles toen ook al met zelfwerkzaamheid. Omgerekend naar de huidige maatstaven zou dat een gigaonderneming van minstens 3 ton in euro’s zijn voor ons kleine dorpje. Een supergoede investering destijds, waarvan we de vruchten nu nog plukken! (Een beetje meer over deze ontstaansgeschiedenis is te lezen in “Bomen over Noordwôl”).

 

De stichting is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het dorpshuis. Zorgen voor goed beheer (dat is in prima handen), het reguliere onderhoud, de verzekeringen, al die zaken die bij de instandhouding van een pand komen kijken zijn in handen van het stichtingsbestuur.

 

Het bestuur bestaat anno 2012 uit de volgende vijf personen: Aalf Bulthuis (voorzitter), Jan Oosterbeek (secretaris), Jan-Jelle de Vries (penningmeester) en Jan IJtsma en Marco Jansen als algemene bestuursleden. Deze mensen vormen het “dagelijks bestuur” en ze komen – afhankelijk van wat er zoal moet gebeuren – ongeveer om de 2 maanden bijeen.

 

Om een goede verantwoording te kunnen afleggen aan de lokale gemeenschap is er elk jaar een jaarvergadering met het “algemeen bestuur”. Dat zijn de afgevaardigden – het is al eerder genoemd – van de gebruikers van het dorpshuis. De vrouwenvereniging vaardigt niemand meer af, maar gaandeweg zijn daar de kaartclub en de schietvereniging bijgekomen.

 

We zijn niet zo bekend en we blijven logischerwijze ook wat op de achtergrond. Met deze korte uitleg hopen we dat jullie een beeld hebben gegeven waar het geld van jullie jaarlijkse bijdrage – als donateurs van de stichting – naar toe gaat.